Expert outreach/Wicimediwr Cenedlaethol y Llyfrgell Genedlaethol

From Wikimedia UK
Jump to: navigation, search

ENGLISH
Ar gyfer y prosiect Wicipediwr preswyl gwreiddiol cliciwch yma

Welsh graphic. National Library of Wales.jpg
Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Wikimedia UK, a'r gymuned golygu wedi gweithio gyda'i gilydd ers 2014 i gynnal Wicipediwr Preswyl ac ym mis Awst 2017 penododd y Llyfrgell Genedlaethol Wicimediwr parhaol i'w staff. Bellach mae Wikipedia a'i chwaer-brojectau yn agwedd graidd o weithgareddau a gwasanaethau'r Llyfrgell. Gan adeiladu ar y cydweithio llwyddiannus rhwng y Llyfrgell, Wikimedia UK a chymuned Wiki, bydd y Wicimediwr Cenedlaethol yn arwain gweithgareddau sy'n gysylltiedig â chasgliadau'r Llyfrgell, Cymru fel cenedl a'r iaith Gymraeg. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Wicipedia, [[cy:defnyddiwr:jason.nlw|Jason Evans]

Join us at The Celtic Knot Conference 2018! Ymunwch â ni yn Gynhadledd y Celtic Knot 2018!

Nodau ac amcanion

Ystadegau o brosiect Wici Iechyd - Prosiect a noddwyd gan Llywodraeth Cymru gyda'r nod o wella cynnwys am Iechyd ar y Wicipedia Cymraeg
 • Hyrwyddo hanes, iaith a diwylliant Cymru ar lwyfannau Wikimedia.
 • cynorthwyo efo adeiladu, tyfu a chynnal cymunedau o olygyddion newydd.
 • Darparu mynediad agored i gynnwys digidol o'r Llyfrgell Genedlaethol trwy lwyfannau Wikimedia.
 • Gweithio gyda'r Llywodraeth Cymru, y sectorau addysg a diwylliant i adeiladu partneriaethau, hyrwyddo mynediad agored ac annog ymgysylltu â phrosiectau Wikimedia.
 • Sicrhau cyllid ar gyfer, a chyflwyno, prosiectau ar gyfer gwella ansawdd a chwmpas yr Wicipedia Cymraeg.
 • Datblygu a chyflwyno prosiectau Wiki i wirfoddolwyr y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a datblygu'r cynllun ysgolheigion preswyl Wiki.

Gweithgareddau

Bydd gweithgareddau a phrosiectau sy'n gysylltiedig â'r rhaglen yn cael eu cofnodi a'u diweddaru'n rheolaidd ar y dudalen hon.

Prosiect Wici-Iechyd

Yn dilyn llwyddiant y prosiect Wicipop, a ariennir gan grant Llywodraeth Cymru, gwnaeth y Llyfrgell Genedlaethol gais llwyddiannus am £40,000 gan y Gymraeg Llywodraeth er mwyn rhedeg prosiect 9 mis gyda'r nod o wella cynnwys cysylltiedig ag iechyd ar y Wicipedia yr iaith Gymraeg. Roedd y prosiect yn canolbwyntio ar ymgysylltu â'r gymuned, gan sicrhau rhyddhau testunau iechyd trwyddedig agored a defnyddio data, a chyfieithu peirianyddol i gynhyrchu cynnwys Wikipedia yn yr iaith Gymraeg yn awtomatig. Darllen yr adroddiad llawn.

Delweddau ar Comin

Gall gweld yr holl delweddau mae'r Llyfrgell wedi rhannu gyda Wikimedia yma

Prosiectau Gwirfoddoli

Gall gweld cofnod o brosiectau a chynhaliwyd efo'r tîm gwirfoddoli'r Llyfrgell yma


Digwyddiadau

Ysgolheigion Preswyl Wicipedia

Yn Hydref 2016 Y Llyfrgell Genedlaethol oedd y corf cyntaf ym Mhrydain i penodi Ysgolheigion Preswyl Wici o dan gynllun y Wiki Education Foundation. Gallwch ddylyn y prosiect yma

Ysgolheigion Preswyl Wikidata

Ym mis Ebrill 2016 y Llyfrgell Genedlaethol oedd y sefydliad cyntaf yn y byd i gynnal ysgolhaig preswyl Wikidata. Gallwch ddilyn cynnydd y gwirfoddolwr yma


Adroddiadau misol

ystydegau o'r blwyddyn cvyntaf fel Wicimediwr Cenedlaethol

Fideos o Cyflwyniadau

Sylw yn y Wasg

Blogiau/erthglau

Cefndir

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yn ôl papur a gyhoeddwyd gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru mae’r casgliadau yn cynnwys

 • 6 miliwn o llyfr, cylchgrawn, papur newydd a deunydd print arall
 • 25,000 llawysgrif (yr hynaf yn dyddio o 113 AD, ac yn cynnwys y llawysgrifau cynharaf yn y Gymraeg)
 • 2,500 casgliadau archifol
 • 1 miliwn mapiau
 • 40,000 o lluniau
 • 800,000 o ffotograffau
 • 5.5miliwn troedfedd o ffilm
 • 250,000 awr o fideo
 • 200,000 awr o recordiadau sain

Cyswllt

Cysylltwch efo Jason Evans drwy e-bost jje@llgc.org.uk neu gadewch neges ar fy nhudalen sgwrs Jason.nlw (talk)