User:Jason.nlw/Wicimediwr Cenedlaethol/Mis 23

From Wikimedia UK
Jump to: navigation, search

Wicimediwr Cenedlaethol. Adroddiad mis 23

Sefydliad Enw Cyfnod y preswyliad Cyfnod yr adroddiad Dyddiad yr adroddiad
Llyfrgell Genedlaethol Cymru Jason Evans Ionawr 2015 - Parhaol Mehefin 2019 08/07/2019


Prosiectau a gynhelir[edit | edit source]

Nod strategol 1[edit | edit source]

Cynyddu ansawdd a maint y sylw a roddir i bynciau sy'n cael eu tangynrychioli ar y Wicipedia a phrosiectau eraill Wikimedia.

Canlyniadau[edit | edit source]

 • Wikidata wedi creu ar gyfer 581 llawysgrif Peniarth
 • 189 delwedd o llawysgrifau Peniarth wedi llwytho i Comin
 • 609 Gweithiau Celf Mewn Ffram wedi rannu efo Comin a Wikidata
Digwyddiadau[edit | edit source]
Digwyddiad Dyddiad a hyd Lleoliad Nifer o mynychwyr Enwau defnyddwyr Enwau y hyfforddwyr
Rhyngweithiadau partneriaeth[edit | edit source]
Gweithgaredd/Rheswm y cyfarfod Dyddiad a hyd Sefydliad Lleoliad Enwau Mynychwyr Dolennu

Data wedi eu lwytho[edit | edit source]

 • 189 delwedd y llawysgrifau Peniarth (enghreifftiau o bob llawysgrif sydd wedi eu digido hyd yma). Gallwch weld yr itemau yma.
 • 609 Gweithiau Celf Mewn Ffram. Gallwch weld yr itemau yma
 • 21,261 olygiad Wikidata - gwella, a creu eitemau am y Gweithiau Celf mewn Ffram a Llawysgrifau Peniarth
 • Gorffennaf– Ymwelwyr - 15,966,784
GLAMorous (Canran cyffredin o ffeiliau a ddefnyddir ar brosiectau Wikimedia)
 • Gorffennaf 2 - Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 67.44%

Nod strategol 2[edit | edit source]

Cefnogi datblygiad gwybodaeth agored yn y DU, drwy gynyddu'r ddealltwriaeth a chydnabyddiaeth o werth gwybodaeth agored ac eiriol dros newid ar lefel polisi sefydliadol, yn sectoraidd ac yn gyhoeddus

Canlyniadau[edit | edit source]

 • Mynychu gweithdy tehnoleg a Iaith gan Prifysgol Bangor
 • Parhau i gweithio ar datblygu llinell amser Wikidata ar gyfer y Bywgraffiadur
 • Cyfarfod efo LLGC i trafod defnyddio Wikidata ar ein llwyfan torfoli
 • Cyflwyniad am GLAM WIKI yn cynhadledd CILIPS19 in Dundee
 • Wedi rhedeg diwrnod o gweithdai Wiki i WHELF ym Mhrifysgol Bangor
Digwyddiadau[edit | edit source]
Digwyddiad Dyddiad a hyd Lleoliad Nifer o mynychwyr Enwau Defnyddwir Dolennu
Cynhadledd CILIP yr Alben 3/6/2019 Dundee 50
Gweithdy Wiki i WHELF 20/6/2019 Bangor 20
Rhyngweithiadau partneriaeth[edit | edit source]
Gweithgaredd/Rheswm y cyfarfod Dyddiad a hyd Sefydliad Lleoliad Enwau Mynychwyr Dolennu
Cyfarfod efo LLGC i trafod defnyddio Wikidata ar ein llwyfan torfoli 17/6/2019 LLGC LLGC Jason Evans, Paul McCann
Cyfarfod efo Rachel Eddowes o 'Trove' - Llyfrgell Genedlaethol Awstralia er mwyn trafod fy gwaith Wiki efo LLGC 26/6/2019 Llyfrgell Genedlaethol Awstralia LLGC Jason Evans, Rachel Eddowes
Cyfarfod efo Jan Dittrich am 'signed statements' ar Wikidata 27/6/2019 WMDE LLGC (Skype) Jason Evans, Jan Dittrich

Nod strategol 3[edit | edit source]

I gefnogi'r defnydd o'r prosiectau Wikimedia fel dulliau pwysig ar gyfer addysg a dysgu yn y DU

Canlyniadau[edit | edit source]

 • Wedi cyflwyno cais am Grant i rhedeg prosiect addysg yng Ngymru
Digwyddiadau[edit | edit source]
Digwyddiad Dyddiad a hyd Lleoliad Nifer o mynychwyr Enwau defnyddwyr Dolenu
Rhyngweithiadau partneriaeth[edit | edit source]
Gweithgaredd/Rheswm y cyfarfod Dyddiad a hyd Sefydliad Lleoliad Enwau Mynychwyr Dolennu

Prosiectau efo Gwirfoddolwyr[edit | edit source]

 ?? awr wedi logio (dim yn cynnwys yr ysgolheigion preswyl)

 • dim gwirfoddolwir newydd wedi derbyn hyfforddiant y mis yma


 • 3 gwirfoddolwr yn gweithio ar creu erthyglau Wici am pobl yn y Bywgraffiadur Cymraeg. 351 erthygl wedi eu chreu hyd at hyn.
 • 5 gwirfoddolwr yn gweithio ar cyfieithu erthyglau Saesneg i'r Gymraeg 76 wedi creu hyd yma
 • 4 gwirfoddolwr yn gweithio ar creu cynnwys amryw
Nifer o erthyglau newydd mis yma - 1

Gellir cael mwy o wybodaeth am brosiectau a gynhaliwyd gyda'r tîm wirfoddolwyr LlGC yma

Prosiectau mewn datblygiad[edit | edit source]

 • Llyfryddiaeth Cymru - prosiect sydd yn anelu at greu cofnodion Wikidata ar gyfer pob eitem ysgrifenedig sydd yn ymwneud a Chymru yn gatalog y Llyfrgell.
 • prosiect Addysg


Ystadedgau hanesyddol[edit | edit source]

 • Gorffenaf– Ymwelwyr- 13,125,805.
 • Awst– Ymwelwyr- 13,245,583.
 • Hydref– Ymwelwyr- 15,041,258
 • Tachwedd– Ymwelwyr- 15,705,146
 • Rhagfyr– Ymwelwyr- 16,190,426
 • Ionawr – Ymwelwyr- 14,819,919
 • Chwefror – Ymwelwyr - 13,346,353
 • Mawrth– Ymwelwyr - 15,280,661
 • Ebrill – Ymwelwyr - 14,967,649
 • Mai – Ymwelwyr - 15,639,250
 • Mehefin – Ymwelwyr - 12,941,034
 • Gorffennaf– Ymwelwyr - 13,624,765
 • Awst– Ymwelwyr - 13,220,049
 • Medi– Ymwelwyr - 14,177,965
 • Hydref– Ymwelwyr - 15,584,357
 • Tachwedd– Ymwelwyr - 16,389,647
 • Rhagfyr– Ymwelwyr - 17,497,123
 • Ionawr – Ymwelwyr - 16,351,473
 • Chwefror– Ymwelwyr - 14,411,266
 • Mawrth– Ymwelwyr - 17,446,348'
 • Ebrill -Ymwelwyr - 22,875,582
 • Mai– Ymwelwyr - 19,199,789
 • Gorffennaf– Ymwelwyr - 15,966,784
GLAMorous (Canran cyffredin o ffeiliau a ddefnyddir ar brosiectau Wikimedia)
 • Medi 5ed- Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 50.75%
 • Hydref 2- Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 51%
 • Rhagfyr 1- Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 52.69%
 • Ionawr 19- Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 52.58%
 • Chwefror 1- Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 52.58%
 • Mawrth 6- Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 52.55%
 • Ebrill 3- Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 52.58%
 • Mai 9- Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 52.79%
 • Mehefin 12- Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 52.83%
 • Gorffennaf 17 - Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 66.61%
 • Awst 24 - Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 66.40%
 • Medi 17 - Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 66.51%
 • Hydref 9 - Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 66.55%
 • Tachwedd 9 - Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 66.58%
 • Rhagfyr 4 - Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 66.62%
 • Ionawr 2 - Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 65.89%
 • Chwef 24 - Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 66.00%
 • Mawrth 13 - Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 66.04%
 • Mehehfin 3 - Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 66.10%
 • Gorffennaf 2 - Canran o ddelweddau mewn defnydd ar Wici - 67.44%