Wici Cymru & Wikimedia UK – Rheolwr Cymru / Wales Manager

Please see further down the page for this notice in English Mae Wici Cymru a Wikimedia UK yn chwilio am … Continue reading “Wici Cymru & Wikimedia UK – Rheolwr Cymru / Wales Manager”

  • Stevie Benton
  • June 17, 2013
Please see further down the page for this notice in English

Mae Wici Cymru a Wikimedia UK yn chwilio am Reolwr i Gymru i ddatblygu’r Wicipedia Cymraeg a Saesneg yng Nghymru drwy ysbrydoli a hyfforddi golygyddion newydd drwy gynllun y prosiect Llwybrau Byw!

Dylai’r Rheolwr fod yn brofiadol mewn: golygu prosiectau Wicimedia (Cymraeg a Saesneg), cefnogi ein gwirfoddolwyr, rheoli personél, gweithio o fewn cyllideb a chyflawni targedau mewn pryd. Bydd y gwaith yn cynnwys penodi a chefnogi hyfforddwyr a threfnu a chynnal sesiynau hyfforddi ledled Cymru.

Mae medru siarad Gymraeg a Saesneg yn rhugl yn hanfodol.

Mae’r swydd am 12 mis a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei secondio i Wici Cymru a fydd yn goruchwylio’r gwaith (ar y cyd gyda WMUK, y cyflogwr) a Llywodraeth Cymru fel cyd-noddwr.

Mae’r swydd hefyd yn amodol ar ganllawiau a chytundebau WMUK ac am 4.5 diwrnod yr wythnos. Ffurflen Gais a chwaneg o wybodaeth oddi wrth:

Jon Davies: jon.davies@wikimedia.org.uk  ac ar wefan http://uk.wikimedia.org/wiki/Llwybrau_Byw_-_Living_Paths_Project_Recruitment

_____________________________________________________________________________________________________________

Wici Cymru and Wikimedia UK are looking for a Wales Manager to develop the Wicipedia Cymraeg and English Wikipedia in Wales through encouraging and training new editors via our Llwybrau Byw – Living Paths Project.

The Manager must have experience of:

Fluency in both the Welsh and English language is essential.

The post is for 12 months and the successful applicant will be seconded to Wici Cymru who will oversee the work, jointly with WMUK, the employer, and the Welsh Government as financial partner.

The post is subject to Wikimedia UK’s guidelines and contracts and is for 4.5 days per week. Further information / application forms are available from Jon Davies at jon.davies@wikimedia.org.uk and at http://uk.wikimedia.org/wiki/Llwybrau_Byw_-_Living_Paths_Project_Recruitment

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *