Expert outreach/Wikipedian in Residence at the National Library of Wales/Golygathon Wicipop Aberystwyth

From Wikimedia UK
Jump to: navigation, search
Croeso i'r dudalen digwyddiad Golygathon Wicipop Aberystwyth, â drefnir gan Wicidepdiwr Preswyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar y cyd efo Llywodraeth Cymru a Wikimedia UK, fel rhan o brosiect Wicipop.
Dewch i’r digwyddiad yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar 18 Chwefror 2017


Golygathon Wicipop - yn gryno

  • Ble?: Hen Caffi Bach, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
  • Pryd?: 18 Chwefror, 10y.b - 1y.p.
  • Cyswllt: Wicidepdiwr Preswyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Jason Evans - jje@llgc.org.uk
  • Twitter: @wici_llgc
  • Cost: Am ddim - gan gynnwys cinio!!
  • Sut i fynychu?: ebostio jje@llgc.org.uk neu ychwanegwch eich enw isod
  • Dewch â: gliniadur (neu holi am fenthyg un)

Thema[edit | edit source]

Mae'r digwyddiad yma'n rhan o raglen o digwyddiadau 'Gwobrau Selar'. Y bwriad yw ychwanegu gwybodaeth am unigolion a bandiau mawr y sin Pop yng Ngymru.

Mynychwyr[edit | edit source]

Erthyglau a grëwyd[edit | edit source]

Erthyglau a wellwyd[edit | edit source]