Expert outreach/Wikipedian in Residence at the National Library of Wales/Golygathon WikiData

From Wikimedia UK
Jump to navigation Jump to search
Croeso i'r dudalen digwyddiad Golygathon Wicidata y Bywgraffiadur Cymreig, â drefnir gan Wicidepdiwr Preswyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Dewch i’r digwyddiad yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar 24 Tachwedd 2015

Golygathon WiciData - yn gryno

  • Ble?: Ystafell Addysg, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
  • Pryd?: 24 Tachwedd, 10y.b - 1y.p.
  • Cyswllt: Wicidepdiwr Preswyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Jason Evans - jje@llgc.org.uk
  • Twitter: @wici_llgc
  • Cost: Am ddim
  • Sut i fynychu?: ebostio jje@llgc.org.uk neu ychwanegwch eich enw isod
  • Dod â: gliniadur (neu holi am fenthyg un)


Wikidata event flyer Welsh.jpg

Thema[edit | edit source]

Mae Wikidata yn cysylltu gwybodaeth am bopeth i greu fwrlwm o ddata cysylltiedig. Helpwch ni cysylltu pobl Cymraeg. Mae'n hawdd, hwyl, ac am ddim!

Canlyniad[edit | edit source]

Mae cannoedd o feysydd Wiki Data newydd wedi eu hychwanegu i’r casgliad, a labeli Cymreig wedi eu hychwanegu at nifer o geisiadau. Buodd staff TGCh y Llyfrgell yn gweithio ar metadata y Bywgraffiadur Cymreig ac yn gweithio ar drosglwyddo’r holl ddata am enedigaethau a marwolaethau draw i’r Wikidata yn y dyfodol agos.

Mynychwyr[edit | edit source]


Defnyddio WiciData[edit | edit source]


Sut y gallwch baratoi?[edit | edit source]