GLAM-WIKI 2013/Europeana

From Wikimedia UK
Jump to navigation Jump to search

A sample record for the GLAM-WIKI Europeana Toolset Workshop:


<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<metadata xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:europeana="http://www.europeana.eu" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<record>
  <dc:creator>Neut, J.D.H. van der</dc:creator>
  <dc:date>1970-05-04</dc:date>
  <dc:description lang="nl">Oneven zijde van de Teut, van de Bloemendalsestraat. Rechts de zijgevel van De Gekroonde Laars, Bloemendalsestraat 19, daarna Teut nrs. 1, 3, 5 enz.</dc:description>
  <dc:description lang="en">Odd side of the Teut, the Bloemendalsestraat. Right the side of The Crowned Boot, Bloemendalsestraat 19, then Teut Nos. 1, 3, 5 etc.</dc:description>
  <dc:identifier>10677</dc:identifier>
  <dc:title>Amersfoort</dc:title>
  <dc:title>Teut</dc:title>
  <dc:title>Bloemendalsestraat - oneven</dc:title>
  <dc:title>19</dc:title>
  <dc:title>01</dc:title>
  <dc:title>03</dc:title>
  <dc:title>05</dc:title>
  <europeana:country>netherlands</europeana:country>
  <europeana:dataProvider>Archief Eemland</europeana:dataProvider>
  <europeana:isShownAt>http://www.archiefeemland.nl/collectie/fotos/detail?id=23979eca-dc46-11df-a9e7-7590f0316edd</europeana:isShownAt>
  <europeana:isShownBy>http://images.memorix.nl/gam/thumb/500x500/72e33bce-73ae-a1fc-8de3-cf08146a2168.jpg</europeana:isShownBy>
  <europeana:language>nl</europeana:language>
  <europeana:object>http://images.memorix.nl/gam/thumb/500x500/72e33bce-73ae-a1fc-8de3-cf08146a2168.jpg</europeana:object>
  <europeana:provider>Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed</europeana:provider>
  <europeana:rights>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</europeana:rights>
  <europeana:type>IMAGE</europeana:type>
  <europeana:uri>http://www.europeana.eu/resolve/record/2020301/F563C0A6F047CE5B8FCEF31E02035ACAA38D0B70</europeana:uri>
  <dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</dc:rights>
  <dcterms:created>1970</dcterms:created>
  <dcterms:issued>1970</dcterms:issued>
</record>
<record>
  <dc:date>ca. 1860</dc:date>
  <dc:date>1899</dc:date>
  <dc:description lang="nl">Langestraat 36: eerste en tweede verdieping met getoogde lijstgevel.</dc:description>
  <dc:description lang="en">Langestraat 36: first and second floor with arched cornice....</dc:description>
  <dc:description lang="nl">bijzonderheden: Zie verslag Flehite 1899. "De hierop afgebeelde krul was van grenenhout en hoog - gemeten van onder aan den benedenkant van de lijst tot bovenaan - 3 m, breed 4 m en dik 3/4 m."</dc:description>
  <dc:description lang="en">details: See report Flehite 1899. "The subsequent depicted curl was of pine wood and high - measured from the bottom of the bottom side of the list to the top - 3 m, 4 m wide and thick 3/4 m"...</dc:description>
  <dc:identifier>10552</dc:identifier>
  <dc:title>Amersfoort</dc:title>
  <dc:title>Langestraat -10: even, tussen Vark.markt en Langegr.</dc:title>
  <europeana:country>netherlands</europeana:country>
  <europeana:dataProvider>Archief Eemland</europeana:dataProvider>
  <europeana:isShownAt>http://www.archiefeemland.nl/collectie/fotos/detail?id=2376d49c-dc46-11df-a9e7-7590f0316edd</europeana:isShownAt>
  <europeana:isShownBy>http://images.memorix.nl/gam/thumb/500x500/87189363-817f-a694-37f0-0d62afb795c8.jpg</europeana:isShownBy>
  <europeana:language>nl</europeana:language>
  <europeana:object>http://images.memorix.nl/gam/thumb/500x500/87189363-817f-a694-37f0-0d62afb795c8.jpg</europeana:object>
  <europeana:provider>Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed</europeana:provider>
  <europeana:rights>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</europeana:rights>
  <europeana:type>IMAGE</europeana:type>
  <europeana:uri>http://www.europeana.eu/resolve/record/2020301/0D0260BC4DE9F1E4306E3D59B338800C1603E674</europeana:uri>
  <europeana:year>1860</europeana:year>
  <europeana:year>1899</europeana:year>
  <dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</dc:rights>
  <dcterms:created>1860</dcterms:created>
  <dcterms:issued>1899</dcterms:issued>
</record>
</metadata>