Celtic Knot Conference 2018/Submissions/Mesur effaith gweithgaredd Wici ar yr Iaith Gymraeg

From Wikimedia UK
Jump to: navigation, search
Title of the submission/Teitl eich bapur
Measuring the impact of Wiki activities on the Welsh Language / Mesur effaith gweithgaredd Wici ar yr Iaith Gymraeg
Type of submission/Math o bapur
Presentation
Author of the submission/Awdur y papur
Dr Dafydd Tudur
Affiliation/cysylltiadau
National Library of Wales / Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Abstract/Crynodeb

This paper will present the relevance and importance of measuring the wider effects of cultural activities, and will then show the methodology designed by Europeana, including the work which we will have completed for the Playbook case study. As well as presenting the Library’s work, my aim is to raise the awareness of the methodology so that others will hopefully appreciate the value of applying it to their activities and projects.

Bydd y papur yn cyflwyno perthnasedd a phwysigrwydd mesur effaith ehangach gweithgareddau diwylliannol, ac yna'n cyflwyno'r fethodoleg mae Europeana wedi'i llunio, a'r chyflwyno'r gwaith y byddwn wedi bod yn ei wneud ar gyfer astudiaeth achos y Playbook. Yn ogystal a chyflwyno gwaith y Llyfrgell, fy nod yw codi ymwybyddiaeth o'r fethodoleg yn y gobaith y bydd eraill yno yn gweld y gwerth o'i ddefnyddio ar gyfer eu gweithgareddau/prosiectau hwy.


Biography/Bywgraffiad