Expert outreach/Wicimediwr Cenedlaethol y Llyfrgell Genedlaethol/HacathonHanes2019

From Wikimedia UK
Jump to: navigation, search

ENGLISH

Hacathon Hanes 2019 Logo.png

Hacathon Hanes, Caerdydd - yn gryno


Thema

Bydd yr Hacathon Hanes yn ddiwrnod hacio sy'n canolbwyntio ar ailddefnyddio data hanesyddol am bobl Cymru o Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae hyn yn cynnwys miloedd o gofnodion bywgraffyddol, delweddau portread, cofnodion llongau, data daearyddol a thestun OCR o'r casgliadau. Rydym yn arbennig o awyddus i weld defnydd o ddata iaith Gymraeg.

Gall hacio gynnwys rhaglenni, visualisations, gamification, defnyddio creadigol ac artistig a llawer mwy!

Digwyddiad rhad ac am ddim yw hwn a bydd lluniaeth, cinio a bag o bethau da i'r holl gyfranogwyr!

Data ar gael nawr

Dyma lincs i rai o'r setiau data sydd ar gael ar gyfer y digwyddiad yma / Here are links to some of the datasets available for this event.

Data i ddod

Am y tro cynta, bydd mynediad llawn ar y diwrnod i gopi o'r mynegai cyfan, gydag API i'w chwilio a mireinio. Testun llawn 16 milliwn o erthyglau o hanes Cymru a'i phobl.


Drwy un o brosiectau torfoli mwyaf Cymru erioed, llwyddodd 1,354 o unigolion drawsgrifio 28,105 o dudalenni o restrau manwl am gaeau Cymru a'r bobl oedd yn berchen arnynt a'u ffermio. Bydd mynediad API llawn i'r 874586 cofnod i'w chwilio a'u holi. Mae'r cofnodion wedi eu geo-leoli, felly yn hawdd i'w dangos ar fapiau.


Yn ogystal a'r set ddata uchod, bydd rhyngwyneb API i'ch helpu i holi'r data a chreu adnoddau dynamig ohono. Bydd rhyngwyneb grafigol i'ch helpu i holi'r API a ffeindio'ch ffordd rownd y data cyfoethog hyn am bobl nodedig Cymru.


 • Delweddau IIIF

Byddwn yn dangos sut i ddefnyddio APIs cyhoeddus y Llyfrgell i fofyn delweddau digidol o'n casgliadau, a'r cysylltiadau gyda'r setiau data uchod.

Offer Wikidata


Offer Defnyddiol

Canlyniadau

 • prototeip o offer sydd yn chwilio am enwau dros nifer o gwefannau'r llyfrgell.
 • Cyflwyniad o data fel Cerddoriaeth
 • Ynchwil mewn i engreifftiau o geiriau arbennig yn data testyn y Llyrfgell.
 • Heatmap o ddienyddiadau yn y papurau newydd.
 • Visualisation o data Mapiau Degwm ar fap modern, wedi'i godio yn ol tirfeddiannwr.
 • Map Google o leoliadau Domesday.
 • Data wedi'i wella a'i fynegeio ar gyfer cofnodion Tribiwnlys Rhyfel Ceredigion, gyda delweddau
 • Ymchwilio i etymoleg ‘Sion Corn’
 • Llif gwaith ar gyfer adnabod a cyfateb pobl yn y Bywgraffiadir Cymreig â delweddau mewn Papurau Newydd.
 • Visualisation o'r rhesymau a roddwyd dros apelio yn erbyn ymrestriad i'r fyddin yn y Rhyfel Byd Cyntaf.