User:Robin Owain (WMUK)

From Wikimedia UK
Jump to navigation Jump to search
Robin Owain
Rheolwr Cymru - Wales Manager, Wikimedia UK
Robin Owain

Biography


Bûm yn brifathro (am 12 mlynedd) ac yna'n berchen ar gwmni creu meddalwedd. Yn 2007 cychwynais olygu Wicipedia, yn bennaf oherwydd fy nghred di-syfl mewn creu a rhoi cynnwys rhydd, am ddim, yn uniongyrchol "o'r llenor i'r darllenydd" heb y dyn canol diangen. Rhoddais fy nghyfrol o farddoniaeth ar y we yn Rhagfyr 1996, am ddim i bawb, yn hytrach nag ar bapur: Rebel ar y We ac yn 2009 newidiais y teitl i Rhedeg ar Wydr.

Cefais fy mhenodi'n Rheolwr Cymru yng Ngorffennaf 2013, ac ers hynny sefydlais sawl swydd arall mewn partneriaeth gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, y Llyfrgell Genedlaethol, yr Eisteddfod Genedlaethol a Menter Iaith Môn yn 2017. Rwyf wedi nodi 'Rhai Cerrig Milltir y Wicipedia Cymraeg drwy Lygad Rheolwr Cymru' ar fy mlog.

For around 15 years I was a headteacher and in 2000 started my own software company. My aim is to develop open content in Wales. In 2008 I became an admin on the Welsh language Wicipedia, and believe stongly that free content should be made available for all. I placed my own poems on the web in December 1996, 'free and available to all'.

Since starting full time as Manager of Wales in July 2013, I have initiated a number of other posts including Wikipedian in Residence at Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Federal University of Wales), the National Library and in 2017 in partnership with the National Eisteddfod and Menter Iaith Môn. You can find out more about my work on my 'Wicipedia Cymraeg: A few milestones blog.

My work


 • Rwy'n Rheolwr Prosiect, gyda chyfrifoldeb am waith Wicimedia yng Nghymru
As Project Manager, I am responsible for Wikimedia's work in Wales
 • Rhyddhau perlau'r genedl o seleri cloëdig ein sefydliadau ar un o drwyddedi agored Comin Creu (Creative Commons) neu drwyddedi tebyg
Freeing the hidden treasures of our Nation from the grasp of large organisations and onto a free Creative Commons or similar licence
 • Hyfforddi golygyddion newydd
Training new editors
 • Creu a chyngori partneriaid Wicimedia yng Nghymru
Forming and advising partnerships in Wales.
 • Datblygu Wicipedia Cymraeg a'i chwaer brosiectau
Developing the Welsh Wikipedia and her sister projects
mwy - more...

Contact me


 • Wicipedia Cymraeg:
  Llywelyn2000 (fel gwirfoddolwr).
 • English Wikipedia:
  Llywelyn2000 (as a volunteer).
 • Trydar - Twitter:
  @WiciCymru
 • Sgeip - Skype:
  WiciCymru
 • Rhif ffôn - Telephone:
  +44 (0)7967814334
 • Ebost - Email:
  robin.owainatwikimedia.org.uk