Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018

From Wikimedia UK
(Redirected from Cynhadledd Celtic Knot 2018)
Jump to: navigation, search

English

Cwlwm Celtaidd logo.png
Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018 fydd yr ail gynhadledd iaith Wicipedia i'w chynnal ac mi fydd yn canolbwyntio ar gefnogi ieithoedd Celtaidd a brodorol.
Eleni, trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Wikimedia UK


Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018
yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
(Coordinates: 52.414444°, -4.068889°)
5ed a 6ed o Orffennaf 2018 - 9yb i 5yhTrefnir gan Jason Evans ar ran Llyfrgell Genedlaethol Cymru a WMUK
Cyswllt: Jason.evansatllgc.org.uk, +44 (0)1970 632 405

Hashtag: #Cwlwmceltaidd#CelticKnot

Amcanion[edit | edit source]

Prif amcan Cwlwm Celtaidd 2018 fydd uno pobl sy'n gweithio'n ddiwyd i gefnogi cymunedau ieithyddol oddi tan yr un to; gan dynhau'r perthynas rhyngddynt yn 'gwlwm' cadarn, a'u cynorthwyo i weithredu. Gall y rheini sy'n mynychu'r gynhadledd ddisgwyl cyflwyniadau a sgyrsiau am ddulliau arloesol o gefnogi a thyfu cymunedau ieithyddol, gan gynnwys manteisio addysg agored, gwybodaeth agored a data agored.

Themâu'r Gynhadledd[edit | edit source]

  • Meithrin hyder ieithyddol: cyfranogi, ymgysylltu a chydraddoldeb cymdeithasol.
  • Rhoi ein hiaith ar y map: diogelu ac ymestyn ein treftadaeth ddiwylliannol.
  • Ieithoedd ar y lôn agored: prosiectau a mentrau cyfredol neu newydd yn trafod gwybodaeth agored, addysg agored a data agored.
  • Gwleidyddiaeth iaith: polisïau ac arferion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; y frwydr dros gyllid, cefnogaeth a buddsoddiadau sefydliadol a chymunedol.
  • Hacio; llunio; rhannu.