Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018

From Wikimedia UK
(Redirected from Cynhadledd Celtic Knot 2018)
Jump to: navigation, search

English

Cwlwm Celtaidd logo.png
Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018 fydd yr ail gynhadledd iaith Wicipedia i'w chynnal ac mi fydd yn canolbwyntio ar gefnogi ieithoedd Celtaidd a brodorol.
Eleni, trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Wikimedia UK


Ysgoloriaethau
Gwybodaeth


Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018
yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
(Coordinates: 52.414444°, -4.068889°)
5ed a 6ed o Orffennaf 2018 - 9yb i 5yhTrefnir gan Jason Evans ar ran Llyfrgell Genedlaethol Cymru a WMUK
Cyswllt: Jason.evansatllgc.org.uk, +44 (0)1970 632 405

Hashtag: #Cwlwmceltaidd#CelticKnot

Amcanion[edit | edit source]

Prif amcan Cwlwm Celtaidd 2018 fydd uno pobl sy'n gweithio'n ddiwyd i gefnogi cymunedau ieithyddol oddi tan yr un to; gan dynhau'r perthynas rhyngddynt yn 'gwlwm' cadarn, a'u cynorthwyo i weithredu. Gall y rheini sy'n mynychu'r gynhadledd ddisgwyl cyflwyniadau a sgyrsiau am ddulliau arloesol o gefnogi a thyfu cymunedau ieithyddol, gan gynnwys manteisio addysg agored, gwybodaeth agored a data agored.

Themâu'r Gynhadledd[edit | edit source]

  • Meithrin hyder ieithyddol: cyfranogi, ymgysylltu a chydraddoldeb cymdeithasol.
  • Rhoi ein hiaith ar y map: diogelu ac ymestyn ein treftadaeth ddiwylliannol.
  • Ieithoedd ar y lôn agored: prosiectau a mentrau cyfredol neu newydd yn trafod gwybodaeth agored, addysg agored a data agored.
  • Gwleidyddiaeth iaith: polisïau ac arferion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; y frwydr dros gyllid, cefnogaeth a buddsoddiadau sefydliadol a chymunedol.
  • Hacio; llunio; rhannu.

Newyddion[edit | edit source]

Eluned Morgan AM (28136582086).jpg
Siaradwr wedi Cadarnhau!

Bydd Eluned Morgan, AM, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes. , yn agor ein cynhadledd ar y bore bydd Iau.

Rhaglen Drafft[edit | edit source]

Diwrnod 1

Amser Manylion Ystafell
9:00am Cofrestru a choffi Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Y Drwm
10.00am Croeso - Jason Evans Y Drwm
10.05am Araith agoriadol gan Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Y Drwm
10.30am

Robin Owain, Rheolwr Wikimedia UK (Cymru). O 1,000 i 100,000 o erthyglau - cerrig milltir ar daith y Wicipedia Cymraeg. (Cymraeg, gyda chyfieithiad ar y pryd)

Y Drwm
11:00am Seibiant coffi Atriwm y Drwm
11:30am Sesiynau cyfochrog

Y Drwm

  • 12.40 Gwenno Griffith - Wici Caerdydd. (Cymraeg, gyda chyfieithiad ar y pryd).


Ystafell Addysg

Y Drwm a'r Ystafell Addysg.
1:10pm Cinio Y Drwm
2:00pm Sesiynau cyfochrog

Y Drwm


Ystafell Addysg

Drwm a'r Ystafell Addysg
15.45pm Torriad am Goffi Y Drwm.
16:00pm Sesiynau cyfochrog

Y Drwm

  • 16.40 Daria Cybulska - Wikimedia UK a ieithoedd lleiafrifol.


Ystafell Addysg

Y DRWM a'r Ystafell Addysg.
5:00pm - 5:15pm Diwedd Diwrnod 1 Y Drwm
7:00pm Dawns, bwffe a pharti! Y Consti, Aberystwyth

Diwrnod 2

Amser Manylion Ystafell
9:00am Cofrestru a choffi Llyfrgell Genedlaethol Cymru - y Drwm
9.30am Croeso - Jason Evans Y Drwm
9.40am Rebecca O'Neill, Meghan Dowling, Abigail Walsh, Vicipéid Iwerddon (astudiaeth achos o'r gwaith hyd yn hyn) Y Drwm
10.00am Léa Lacroix (WMDE) - Llefydd gwag ieithyddol o fewn Wicidata Y Drwm
10:20am Torriad am goffi Atriwn y Drwm
10:50am Sesiynau cyfochrog

Y DrwmYstafell Addysg

Y Drwm a'r Ystafell Addysg.
11:20am Amser shiglo penole! Y Drwm
11.30pm

Cynllunio'r Anghynhadledd

Y Drwm
12.00 Cinio Y Drwm
16:00pm Sesiynau cyfochrog

Y Drwm

  • 13.00 - 15.00 Cyflwyniadau'r Anghynhadledd

Ystafell Addysg

  • 13.00 - 15.00 Gweithdai'r Anghynhadledd

Ystafell y Cyngor

  • 13.00 - 15.00 Gwrpiau Trafod yr Anghynhadledd
Y Drwm, yr Ystafell Addysg ac Ystafell y Cyngor
15.00 Torriad Y Drwm
15.30 Trafodaethau Grwp - Beth yw dyfodol ieithoedd lleiafrifol Wicipedia? Y Drwm
16.00 Linda Tomos, y Llyfrgellydd Cenedlaethol - cloi Y Drwm
16.30 Diwedd y Gynhadledd Y Drwm